Netwerk BIC
Netwerk BIC is een netwerk dat erop gericht is om op een makkelijke manier uitwisseling van kennis, ervaringen tussen de bedrijven vorm te geven en gezamenlijk de burger/ consument te laten voelen, proeven en ruiken wat biologisch is. Activiteiten die binnen het netwerk worden georganiseerd zijn ger...


Biologisch InfoCentrum
Een Biologisch InfoCentrum is een informatiepunt waar voorlichting gegeven wordt over biologische landbouw en voeding. Biologische InfoCentra zijn 'stuk voor stuk' uni...


Waarom biologisch
Belangrijke uitgangspunten voor biologische boeren zijn het gebruik van natuurlijke mest en een biologische bestrijding...


Aanmelden Netwerk BIC
Lid worden van Netwerk BIC ? Het Netwerk Biologische InformatieCentra (Netwerk BIC) is een samenwerkingsverband...


Zoeken