Netwerk BIC

Netwerk BIC is een netwerk dat erop gericht is om op een makkelijke manier uitwisseling van kennis, ervaringen tussen de bedrijven vorm te geven en gezamenlijk de burger/ consument te laten voelen, proeven en ruiken wat biologisch is. Activiteiten die binnen het netwerk worden georganiseerd zijn gericht; een professionele, gezamenlijke overdracht en promotie van wat biologische landbouw is. Laten voelen, proeven en ruiken wat biologische landbouw is! Onder het motto Lets talk bio!
Het netwerk is opgericht op initiatief van het Centrum Biologische Landbouw uit Lelystad in samenwerking; Land & Co, Platform Biologica, LTO Nederland, de Stadsboerderij, de Eemlandhoeve en de Hemelrijksche Hoeve.
Het aanspreekpunt voor het netwerk is Geertje Schlaman en Maria van Boxtel. Geertje Schlaman heeft vanuit het Centrum Biologische Landbouw in Lelystad de opzet van het netwerk gefaciliteerd en in samenwerking met Maria van Boxtel, werkzaam via Land & Co, activiteiten opgezet waaronder Boergondische feestmaaltijden letterlijk op het boerenerf en het spel Villa Eeckhoorn.
In nauwe samenwerking met Van Eigen Erf is het kookboek ‘Van Eigen Erf’ tot stand gekomen. Jaarlijks zijn we gezamenlijk met Stichting Steekeigen Producten Nederland (SPN) aanwezig op de Biobeurs en geven we invulling aan het Streekplein.

Zoeken