Bio Academy; I have a dream..
Geplaatst op: 22-02-2016

Donderdagochtend op de Biobeurs is in de workshop ‘Groen groeit door delen, samenwerken en verbinden!’ een kick-off gegeven aan de Bio academy vanuit de inspiratie ‘I have a dream’. Een initiatief om bij aan te haken! Donderdagochtend op de Biobeurs hebben initiatiefnemers hun visie gegeven op de Bio Academy waarin ze durven dromen met hun voeten in de klei over een ideaal. Idealen om verder te ontwikkelen, met een dosis lef, vernieuwingskracht en eigenwijsheid. De motivatie is kennis delen om te inspireren en te bundelen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid, en om van daaruit samen verder te ontwikkelen en te groeien. Wie haakt er aan om samen een onafhankelijk platform te vormen om kennis te ontwikkelen en te verdiepen? Een Bio Academy voor telers onderling en tussen telers en kennis- en ketenpartners. Door de handen ineen te slaan willen we een unieke samenwerking creëren waarbij de continuïteit van kennisdeling voor de lange termijn gewaarborgd wordt. Na afloop van de workshop zijn initiatiefnemers en sprekers aanspreekbaar voor informatie. En op de beursvloer aan te spreken bij de diverse stands (Green Organics, Agrifirm,.. als het streekplein bij Let’s talk bio!). En per mail bereikbaar via: bioacademy@biologischnetwerk.nl